Outplacement

Outplacement: een nieuw perspectief na verandering

Afscheid nemen is soms onvermijdelijk, en in sommige gevallen gewoon pijnlijk. Toch is het geen einde, maar juist de start van een nieuw begin. ‘Outplacement’ slaat op begeleidende diensten om ontslagen – of met ontslag bedreigde – werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe betrekking of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige.

In veel situaties is er sprake van een koerswending, die uiteindelijk leidt naar een volledig andere werkkring. Het outplacementprogramma van Werkcontact ‘Aan de slag met uw talenten’ begint doorgaans vóór het definitieve afscheid en eindigt pas ná de aanvaarding van de nieuwe werkkring.

In een vertrouwelijke setting worden met zowel de werkgever als de medewerker de koers, en de activiteiten besproken, en deze worden vastgelegd in een plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt voorzien van een tijdsindicatie. Hoewel tijd bij outplacement voor een werkgever van uitzonderlijk belang is, hecht Werkcontact erg aan duurzame oplossingen. Juist hierdoor is de begeleiding van Werkcontact voor beide partijen erg succesvol.

Outplacement, een nieuwe impuls in uw loopbaan

Deze reacties komen u vast bekend voor.

“Had ik toen maar die opleiding afgemaakt, dan..” of “Had ik het maar eerder aangedurfd om mijn ‘veilige’ huisje af te breken”.

Is dit de juiste baan voor mij?, welke capaciteiten heb ik?, hoe kan ik er achter komen wat ik echt leuk vind? Het kan zomaar gebeuren dat je tijdens jouw loopbaan te maken krijgt met belangrijke vragen.

In twee programma’s biedt Werkcontact de cliënt de mogelijkheid helder inzicht te verkrijgen in eigen talenten, kwaliteiten, ambities en inzetbaarheid.

Programma 1 Eigen Profiel

Dit outplacement programma bestaat uit het schrijven van een zelfanalyse en het in kaart brengen van de sterktes en zwaktes alsmede de (soms onbenutte) mogelijkheden. Uitgangspunten vormen de kernkwaliteiten, ervaring, kennis en ambities. Op basis hiervan wordt een loopbaanonderzoek verricht en een advies verstrekt aan zowel de deelnemer als de opdrachtgever.

Programma 2 Keuzen in loopbaan

Dit outplacement programma is gebaseerd op programma 1, waarbij de deelnemer wordt begeleid in het maken van keuzes ten aanzien van de eigen loopbaan.

Door de aanpak wordt u bewuster, krachtiger en meer gemotiveerd om een nieuwe impuls te geven aan uw eigen loopbaan binnen de huidige organisatie. Deze twee programma’s verschillen in omvang en tijdsduur.


Werkcontact is één van de bekendste outplacementbureaus in Nederland

Voor een periode van maximaal 3 maanden wordt je intensief bijgestaan door een coach, die met u één of meerdere loopbaanvragen gaat onderzoeken. Tijdens deze begeleiding kunnen diverse tests en onderdelen worden ingezet om uw vragen beantwoord te zien. Werkcontact is pas tevreden als u de volgende stap in uw carrière kunt maken.

 

 

https://www.outplacementverzekering.nl

Outplacement is een methode om werkloosheid te voorkomen

Voorkomen is beter dan genezen, dit is zeker van toepassing als het gaat om het voorkomen van werkloosheid. In veel gevallen is het voor een ontslagen werknemer erg moeilijk na een aantal maanden werkloos te zijn geweest een nieuwe haan te vinden. Het is daarom van het grootste belang al voordat het ontslag ingaat naar een nieuwe baan te zoeken.

Sinds de jaren 90 is het voor bedrijven en overheden die door wat voor een reden dan ook een aantal medewerkers af moeten stoten, mogelijk een beroep te doen op Outplacementbureau Werkcontact, een bedrijf dat zich in opdracht van werkgevers bezighoudt met het herplaatsen van middelbaar en lager personeel dat met ontslag wordt geconfronteerd.
Werkcontact richt zich op het voorkomen van werkloosheid. Outplacement is het meest effectief wanneer het outplacementbureau drie tot twee maanden voor het ontslag ingaat gestart wordt. Op dat moment kun je de mensen nog bereiken en zijn ze ook nog makkelijker te mobiliseren om iets aan hun situatie te doen.
Nadat de werkgever het ontslag heeft aangekondigd vestigt Werkcontact zich met een inhouse kantoor binnen het bedrijf. Hier kunnen de werknemers op ieder moment van de dag binnenlopen voor advies en steun van een Werkcontact medewerker. Via testafnames en persoonlijke gesprekken moet duidelijk worden wat de wensen en mogelijkheden van de mensen zijn. In overleg worden er plannen gemaakt over her-, om- of bijscholing. Als dat is vastgesteld start de bemiddeling naar een nieuwe baan, veelal met behulp van een gespecialiseerde jobhunter. Dit jobhunten gebeurt grotendeels telefonisch door de jobhunters die in de omgeving wonen en daar over veel contacten beschikken. Daarbij wordt vooral gefocust op verborgen vacatures. Dit zijn vacatures waarmee niet geadverteerd wordt en dus als het ware verborgen aanwezig zijn op de arbeidsmarkt.

Toename outplacement

De verwachting is dat werkgevers in toenemende mate gebruik zullen maken van de mogelijkheden die outplacement biedt. Een goed sociaal beleid is een visitekaartje voor het bedrijf en ook de introductie van de transitievergoeding heeft er toe geleid dat outplacement populairder is geworden.

https://www.outplacementverzekering.nl