Koen Schuurmans
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Outplacement: een nieuw perspectief na verandering

Afscheid nemen is soms onvermijdelijk, en in sommige gevallen gewoon pijnlijk. Toch is het geen einde, maar juist de start van een nieuw begin. ‘Outplacement’ slaat op begeleidende diensten om ontslagen – of met ontslag bedreigde – werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe betrekking of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige.

In veel situaties is er sprake van een koerswending, die uiteindelijk leidt naar een volledig andere werkkring. Het outplacementprogramma van Werkcontact ‘Aan de slag met uw talenten’ begint doorgaans vóór het definitieve afscheid en eindigt pas ná de aanvaarding van de nieuwe werkkring.

In een vertrouwelijke setting worden met zowel de werkgever als de medewerker de koers, en de activiteiten besproken, en deze worden vastgelegd in een plan van aanpak. Dit plan van aanpak wordt voorzien van een tijdsindicatie. Hoewel tijd bij outplacement voor een werkgever van uitzonderlijk belang is, hecht Werkcontact erg aan duurzame oplossingen. Juist hierdoor is de begeleiding van Werkcontact voor beide partijen erg succesvol.

Outplacement, een nieuwe impuls in uw loopbaan

Deze reacties komen u vast bekend voor.

“Had ik toen maar die opleiding afgemaakt, dan..” of “Had ik het maar eerder aangedurfd om mijn ‘veilige’ huisje af te breken”.

Is dit de juiste baan voor mij?, welke capaciteiten heb ik?, hoe kan ik er achter komen wat ik echt leuk vind? Het kan zomaar gebeuren dat je tijdens jouw loopbaan te maken krijgt met belangrijke vragen.

In twee programma’s biedt Werkcontact de cliënt de mogelijkheid helder inzicht te verkrijgen in eigen talenten, kwaliteiten, ambities en inzetbaarheid.

Programma 1 Eigen Profiel

Dit outplacement programma bestaat uit het schrijven van een zelfanalyse en het in kaart brengen van de sterktes en zwaktes alsmede de (soms onbenutte) mogelijkheden. Uitgangspunten vormen de kernkwaliteiten, ervaring, kennis en ambities. Op basis hiervan wordt een loopbaanonderzoek verricht en een advies verstrekt aan zowel de deelnemer als de opdrachtgever.

Programma 2 Keuzen in loopbaan

Dit outplacement programma is gebaseerd op programma 1, waarbij de deelnemer wordt begeleid in het maken van keuzes ten aanzien van de eigen loopbaan.

Door de aanpak wordt u bewuster, krachtiger en meer gemotiveerd om een nieuwe impuls te geven aan uw eigen loopbaan binnen de huidige organisatie. Deze twee programma’s verschillen in omvang en tijdsduur.


Werkcontact is één van de bekendste outplacementbureaus in Nederland

Voor een periode van maximaal 3 maanden wordt je intensief bijgestaan door een coach, die met u één of meerdere loopbaanvragen gaat onderzoeken. Tijdens deze begeleiding kunnen diverse tests en onderdelen worden ingezet om uw vragen beantwoord te zien. Werkcontact is pas tevreden als u de volgende stap in uw carrière kunt maken.

 

 

https://www.outplacementbureau.nl