Koen Schuurmans
Image default
Bedrijven

Bewindvoering om al uw financiele zaken rond te krijgen

Geldzaken op orde met bewindvoering

Bewindvoering Hengelo, bewindvoering Almelo en bewindvoering Enschede zorgen ervoor dat uw geldzaken netjes worden geregeld en schulden worden tegengegaan. Het kan zijn dat u, iemand in uw familie of uw partner moeite hebben met het op orde houden van alles omtrent geldzaken. U verliest het overzicht op facturen en er dreigen incassobureaus en deurwaardes te worden ingezet. Maar dit kan ook het vastlopen zijn met bestaande schulden of door een handicap, ziekte of uw mentale gezondheid niet meer in staat zijn zelf uw financiën bij te houden. Bewindvoering Almelo, bewindvoering Hengelo en bewindvoering Enschede nemen al uw geldzaken en administratie over zodat u geen zorgen en stress meer heeft.

Verschillende soorten bewindvoering

Er is een vorm van beschermingsbewind waarbij er geen schulden zijn maar u zelf niet in staat bent alles op orde te stellen omtrent maandelijkse uitgaven van vaste lasten. Hierbij zijn nog geen grote schulden ontstaan. Een andere vorm is bewindvoering, ook onder de wet schuldsanering. Hierbij bent u zelf niet in staat schulden af te lossen of regelingen te treffen. Hierbij speelt het verliezen van overzicht op financiële zaken een rol. De bewindvoerder bij bewindvoering Enschede, bewindvoering Almelo en bewindvoering Hengelo houdt dan overzicht en betaald alle schulden eventueel met regelingen.

Mentorschap aanvragen

Ook kunt u mentorschap aanvragen voor uzelf of iemand van uw naasten. Dit is zeggenschap over u als persoon en over de zorg die u ontvangt. Dit kan ook als u in een instelling woont of aan ziekte of verstandelijke beperking lijdt. De mentor bespreekt altijd samen met u uw wensen en kan namens u beslissingen nemen en handtekeningen plaatsen. De mentor is aanspreekpunt voor uw naasten en voor instellingen. De mentor dient als vertrouwenspersoon waarbij u alles kwijt kunt.

Onder curatele

Indien u zelf of een naaste van u niet rechtsgeldig meer kunt beslissen en u ontoerekeningsvatbaar bent wordt een curator aangesteld. Deze neemt dan alle uiteindelijke besluiten over u. Bij bewindvoering Enschede, Almelo en Hengelo zijn ook curators beschikbaar.